Slaviction.com

Twoje słowiańskie miejsce w sieci

Białoruś O kraju Polecany wpis

20 faktów o Białorusi

Największy kraj śródlądowy Europy z bogatą historią dość mocno związaną z Polską, przepyszną kuchnią i pełen sympatycznych mieszkańców. Dzisiaj zapraszamy Was na 20 faktów o Białorusi.

1.Białoruś, a dokładniej Republika Białorusi, leży w Europie Wschodniej.

Graniczy z Łotwą (143 km), Polską (418 km), Litwą (462 km), Ukrainą (975 km) i Rosją (990 km). Liczba ludności Białorusi to 9 475 600 osób (dane z 2019 roku).

2. Stolicą Białorusi jest Mińsk.

Miasto położone jest niemal w centrum kraju, na południowo-wschodniej części Wysoczyzny Mińskiej. Zamieszkuje je około 1 992 685 osób (2019).

3. Białoruś uzyskała niepodległość 25 sierpnia 1991 roku.

W lipcu 1990 roku Rada Najwyższa Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej proklamowała niepodległość. Związek Radziecki coraz bardziej przybliżał się do rozpadu. 19 sierpnia 1991 roku wybuchł pucz moskiewski, który miał zatrzymać rozkład państwa, jednak stłumiony 22 sierpnia przyczynił się do przyspieszenia zjawiska. To właśnie po nim, 25 sierpnia 1991, Białoruś ogłosiła swoją niepodległość.

4. Białoruś jest państwem unitarnym.

Oznacza to, iż wszystkie jednostki administracyjne, które wchodzą w skład państwa, są tak samo zorganizowane i podporządkowane organom centralnym.

5. Podział administracyjny Białorusi.

Białoruś dzieli się na miasto wydzielone, Mińsk (które jest samodzielnym obwodem) i 6 obwodów. Obwody dzielą się na rejony (118).

Środowisko przyrodnicze i gospodarka Białorusi - Epodreczniki.pl
Fot. e-podreczniki.pl

6. Językiem urzędowym Białorusi jest język białoruski oraz rosyjski.

Białoruski należy do grupy wschodniej języków słowiańskich. Alfabet składa się z 34 znaków. Warto mieć na uwadze fakt, że UNESCO uznało język białoruski za zagrożony wymarciem. Nie ma w tym nic dziwnego, skoro w spisie ludności z 2009 roku zaledwie 23% ludności kraju posługiwało się białoruskim w domu. W 2014 roku, badania wykazały natomiast, że stale białoruskiego używa zaledwie 3,9% populacji.

Nie dzieje się tak bez przyczyny, sprawa języka białoruskiego opisana została w punkcie poniżej.

7. Ustrojem politycznym Białorusi jest republika autorytarna.

W przypadku Białorusi mamy do czynienia z bardzo teoretyczną demokracją.

Prezydent Białorusi jest nadrzędny wobec wszystkich organów w państwie. Od 1994 roku niezmienną głową państwa jest Aleksander Łukaszenka, sprawujący rządy autorytarne.

Białoruski parlament, Zgromadzenie Narodowe Republiki Białorusi, składa się z dwóch izb, co jest efektem listopadowego referendum z 1996 roku. Parlament utracił równocześnie władzę ustawodawczą, poprzez usunięcie z konstytucji kraju zapisu o trójpodziale władzy. Jego kadencja trwa 4 lata.

Izba Reprezentantów (izba niższa) składa się ze 110 członków, którzy wybierani są w wyborach powszechnych w jednomandatowych okręgach. Co trzeba zaznaczyć, izba ta może zostać rozwiązana przez prezydenta w momencie, w którym nie wyrazi wotum zaufania wobec niego, wyrazi wotum nieufności lub dwukrotnie nie wyrazi zgody na mianowanie zaproponowanego przez głowę państwa premiera. Według Konstytucji Republiki Białorusi Izba Reprezentantów wybierana jest w wyborach powszechnych, wolnych, równych i bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.

Drugą izbą (izba wyższa) jest Rada Republiki składająca się z 64 członków. Jest swego rodzaju przedstawicielstwem terytorialnym, gdyż 56 członków wybieranych jest przez deputowanych z rad terenowych, natomiast 8 mianuje prezydent.

Autorytarna władza Aleksandra Łukaszenki prowadzi m.in. do tego, co zostało wspomniane w poprzednim punkcie – wymierania języka białoruskiego, który przez rząd od ponad 20 lat zastępowany jest językiem rosyjskim, mimo że konstytucyjnie oba języki są równorzędne. Wszelkie organizacje opozycyjne jako jeden ze swoich postulatów przedstawiają przywrócenie możliwości używania języka białoruskiego w życiu publicznym.

8. Flaga i godło

Flaga Białorusi jest prostokątem o prostokątem o proporcjach 1:2, składającym się z dwóch poziomych pasów – górnego czerwonego pasa stanowiącego 2/3 wysokości oraz zielonego o wysokości 1/3 flagi. Przy drzewcu umieszczony jest pionowy pas z czerwonym ornamentem na białym tle, stanowiący 1/9 długości. Swoim wyglądem nawiązuje do flagi Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (usunięty został symbol sierpa i młota). W 2012 roku dokonano korekty w wyglądzie flagi, usuwając obrzeża ornamentu.

Godło Białorusi

W przypadku opisu godła posłużymy się treścią regulującej go ustawy.

Na państwowe godło Republiki Białorusi składa się rozmieszczony na srebrnym polu zielony kontur granicy państwowej Republiki Białorusi na tle złotych promieni wschodzącego nad kulą ziemską słońca. Na górze pola znajduje się pięciopromienna czerwona gwiazda. Godło opasane jest wiankiem złotych kłosów, przeplecionych z prawej strony z kwiatami koniczyny, z lewej – lnu. Wianek z każdej strony trzykrotnie owinięty jest czerwono-zieloną wstęgą, w środkowej części której są nakreślone złotem słowa: “Republika Białorusi”.”

– Rozdział 3 Artykuł 9 ustawy O państwowych symbolach Republiki Białorusi.

Podobnie jak flaga, nawiązuje on do godła z czasów Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej.

Gogło Białoruskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej

Pisząc o białoruskich symbolach narodowych, nie można ominąć tematu poprzedniczki obecnej flagi.

Flaga składa się z trzech równej wielkości pasów w układzie biały – czerwony – biały. Po raz pierwszy wprowadzona została 25 marca 1918 roku jako symbol Białoruskiej Republiki Ludowej. Wykorzystywana była do 5 stycznia 1919. Oficjalnie przywrócona została w 1991 roku po odzyskaniu przez Białoruś niepodległości.

Flaga ta uznawana jest za flagę narodową przez demokratyczną opozycję oraz środowiska emigracyjne. Po referendum przeprowadzonym w 1995 roku flaga utraciła swoje znaczenie, a jej wykorzystywanie stało się nielegalne. Na dzień po głosowaniu została zdjęta z gmachu parlamentu i z polecenia Aleksandra Łukaszenki pocięta na kawałki.

9. Hymn

Państwowy hymn Republiki Białorusi, o alternatywnym tytule “Мы, беларусы” (My, biełarusy), podobnie jak flaga i herb państwowy, jest nawiązaniem do Białoruskiej SRR. Muzyka skomponowana przez Niesciera Sakałouskiego w 1955, wykorzystywana właśnie w BSRR, została zachowana, natomiast nowe słowa w 2002 roku napisał Uładzimir Karyzna, bazując na poprzednim tekście autorstwa Michaiła Klimkowicza.

Hymnu Białorusi z tłumaczeniem na język polski możecie posłuchać tutaj:

10. Białoruś jest członkiem założycielem ONZ.

Do Organizacji Narodów Zjednoczonych dołączyła jeszcze jako Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka.

11. Białoruś nie należy do NATO.

12. Białoruś nie należy do Unii Europejskiej.

13. Waluta

Walutą Białorusi jest rubel białoruski, który dzieli się na 100 kopiejek.

Rubel białoruski - Wikiwand
Banknot o nominale 200 rubli

14. PKB

W 2019 roku PKB Białorusi wyniosło 60 mld dolarów, natomiast PKB per capita 6477 dolarów.

15. Najniższa i średnia krajowa

Minimalne wynagrodzenie na Białorusi w 2019 roku wynosiło zaledwie 330 rubli, natomiast średnie 1238 rubli.

16. Religią dominującą jest prawosławie.

Przyjrzyjmy się rozkładowi procentowemu:

  • prawosławie – 50,3%
  • ateizm – 40,3%
  • katolicyzm – 5,9%
  • protestantyzm – 1,5%
  • pozostałe religie chrześcijańskie – 0,4%
  • islam – 0,3%
  • inne – 0,1%
  • osoby nieznanego wyznania – 1,3%

17. Mniejszości narodowe

Największe mniejszości na Białorusi stanowią Rosjanie (8,3%), Polacy (3,1%) oraz Ukraińcy (1,7%).

18. Największym jeziorem jest Narocz.

Jezioro znajduje się w obwodzie mińskim na terenie Naroczańskiego Parku Narodowego, jego powierzchnia wynosi  80,08 km2.

Plik:Narač - 4.jpg – Wikipedia, wolna encyklopedia

19. Najwyższym szczytem jest Dzierżyńska Góra.

Wysokość Dzierżyńskiej Góry wynosi 345 m n.p.m. Warto wspomnieć, że w czasach przedchrześcijańskim góra była miejscem kultu pogańskiego.

20. Najdłuższą rzeką jest Dniepr.

Dniepr jest najdłuższą rzeką, która przepływa przez Białoruś. Swój bieg rozpoczyna w Wałdaju w Rosji, natomiast uchodzi do Morza Czarnego na terytorium Ukrainy. Jej łączna długość to 2285 km, z czego odcinek 720 km przepływa przez Białoruś.

Najdłuższą rzeką, która zaczyna i kończy swój bieg w granicach kraju, jest Berezyna, stanowiąca prawy dopływ Dniepru. Jej długość to 613 km.

Mamy nadzieję, że 20 faktów o Białorusi przybliżyło Wam nieco obraz naszych wschodnich sąsiadów.

Koniecznie sprawdź:

Wpadnij na naszego Instagrama i Facebooka 😉