Slaviction.com

Twoje słowiańskie miejsce w sieci

O kraju Polecany wpis Rosja

20 faktów o Rosji

Największy kraj świata, piękny, choć enigmatyczny, przepełniony różnymi kulturami. Dzisiaj zapraszamy Was na 20 faktów o Rosji.

1. Rosja, a mówiąc dokładniej Federacja Rosyjska, jest państwem rozciągającym się od Europy Wschodniej poprzez Azję Północną aż do Oceanu Spokojnego.

Powierzchnia kraju to aż 17,075,400 km2. Pod tym względem zajmuje 1. miejsce w rankingu największych państw świata. Graniczy z Kazachstanem (6846 km), Chinami (3645 km), Mongolią (3441 km), Ukrainą (1576 km), Finlandią (1313 km), Białorusią (959 km), Gruzją (723 km), Łotwą (292 km), Estonią (290 km), Azerbejdżanem (284 km), Norwegią (196 km), Koreą Północną (17,5 km) oraz poprzez obwód kaliningradzki z Litwą (227 km) i Polską (210 km). Dodatkowo graniczy z Abchazją oraz Osetią Południową, czyli państwami nieuznawanymi przez większość krajów świata, jednak uznanymi przez samą Rosję.

Według danych z 2020 roku populacja Rosji to 146,745,098 osób.

2. Stolicą Rosji jest Moskwa.

Miasto położone jest w Europie Wschodniej. Co warto wiedzieć, dwa polskie miasta są miastami partnerskimi Moskwy – Warszawa i Kraków.

Według danych z 2020 roku miasto zamieszkuje 12,678,079 osób, natomiast liczba mieszkańców całej aglomeracji moskiewskiej to 17,2 mln.

3. Rosja stała się samodzielnym państwem 26 grudnia 1991 roku.

Rosja stała się samodzielnym państwem w wyniku rozpadu Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

Już w latach 70. ubiegłego wieku widoczne były problemy ZSRR jako mocarstwa. Problemy pogłębiały się w kolejnych latach za sprawą wyścigu zbrojeń ze Stanami Zjednoczonymi. Wyczerpany ustrojem komunistycznym kraj nie był w stanie dorównać głównemu konkurentowi.

System władzy w kraju był niepostępowy oraz nieskuteczny. Sytuacja nie uległa poprawie po objęciu władzy przez Leonida Breżniewa, który do dziś uważany jest za polityka, który nie wiedział, co robić. Jego następcy, Juri Andropow oraz Konstantyn Czernienko, również nie byli w stanie uratować zmierzającego ku upadkowi Związku Radzieckiego.

Reformy przyniosło wybranie na przewodniczącego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa. Reformy składać miały się z dwóch elementów – „głasnosti”, czyli zniesienia cenzury oraz odtajnienia historii oraz „pieriestrojki” – przebudowy systemu gospodarczego.

Koniec lat 80. przyniósł wzmożenie ruchów separatystycznych państw wchodzących w skład ZSRR. Choć Związek usiłował różnymi sposobami powstrzymywać działania niepodległościowe, np. wstrzymując dostawy ropy i gazu na Litwę, która jako jedna z pierwszych zaczęła walczyć o swoją suwerenność, nie przyniosło to oczekiwanych efektów w długofalowej skali.

19 sierpnia 1991 roku wybuchł pucz moskiewski, który miał zatrzymać rozkład państwa, jednak stłumiony 22 sierpnia przyczynił się do przyspieszenia zjawiska. 8 grudnia tego samego roku, Borys Jelcyn, Leonid Krawczuk (Ukraina) i Stanisław Szuszkiewicz (Białoruś) podpisali układ białowieski, który przypieczętował rozpad ZSRR i powoływał w jego miejsce Wspólnotę Niepodległych Państw. Do paktu dołączyły kolejne republiki, a formalne rozwiązanie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich nastąpiło 26 grudnia 1991 roku. Prawnym sukcesorem została Rosja.

4. Rosja jest państwem federacyjnym.

Państwo federacyjne jest państwem powstałym z połączenia kilku krajów (mogących nosić różne nazwy, np. landy, kantony, stany itp.), które zachowują autonomię w sprawach wewnętrznych bez prawa do secesji. Rządowi federalnemu podlega polityka zagraniczna, obronność oraz finanse.

5. Podział administracyjny

W skład Federacji Rosyjskiej wchodzi 85 podmiotów federalnych, w tym dwa, które nie są uznawane przez większość państw za jej część – Autonomiczna Republika Krymu oraz Sewastopol jako miasto wydzielone.

Dokładniej mówiąc, Federacja Rosyjska składa się z 22 republik, 9 krajów, 46 obwodów, 3 miast wydzielonych, 1 obwodu autonomicznego oraz 4 okręgów autonomicznych.

W 2000 roku wprowadzony został dodatkowy podział, który dzieli Rosję na 8 okręgów federalnych.

Map of Russian districts, 2018-11-04.svg
Podział na 8 okręgów federalnych

6. Językiem urzędowym jest język rosyjski.

Język rosyjski należy do grupy języków wschodniosłowiańskich. Zapisywany jest cyrylicą, a dokładniej grażdanką powstałą w wyniku upraszczania cyrylicy. Alfabet składa się z 33 znaków.

7. Ustrojem Rosji konstytucyjnie jest republika w systemie semiprezydenckim, de facto jest to ustrój autorytarny.

Rosyjski Parlament, Zgromadzenie Federalne, składa się z dwóch izb.

Duma Państwowa (izba niższa) składa się z 450 deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych na 4-letnią kadencję.

Rada Federacji (izba wyższa) składa się z reprezentantów wszystkich podmiotów wchodzących w skład federacji. Wybieranych jest po dwóch przedstawicieli każdego z nich.

Prezydent Rosji wybierany jest w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym na 6-letnią kadencję z możliwością ubiegania się o reelekcję.

Konstytucja Federacji Rosyjskiej stawia prezydenta na uprzywilejowanej i nadrzędnej pozycji. W hierarchii stoi on powyżej Zgromadzenia Federalnego i rządu, przez co jest faktyczną głową państwa.

8. Flaga i herb

Flaga Rosji – Wikipedia, wolna encyklopedia

Flagę Rosji stanowi prostokąt podzielony na trzy równej wielkości poziome pasy w kolorach białym, niebieskim i czerwonym.

Herb Rosji – Wikipedia, wolna encyklopedia

Według ustawy „O herbie państwowym Federacji Rosyjskiej” herb kraju stanowi czerwony czworokąt z zaokrąglonymi dolnymi narożnikami. Na nim znajduje się złoty dwugłowy orzeł z rozpostartymi skrzydłami. Orzeł zwieńczony jest trzema koronami, dwiema mniejszymi nad każdą z głów i trzecią, większą, połączoną z nimi wstęgą. W szponach orła znajdują się berło (prawa strona) oraz jabłko (lewa strona). Na piersi orła, w czerwonej tarczy, znajduje się srebrny jeździec w niebieskim płaszczu na srebrnym koniu, który srebrną włócznią uderza smoka.

9. Hymn

Aktualnie wykorzystywany hymn Federacji Rosyjskiej jest adaptacją pieśni narodowej Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Muzykę w 1938 roku skomponował Aleksandr Aleksandrow, natomiast obecną warstwę tekstową stworzył w 2000 roku Siergiej Michałkow.

10. Rosja jest członkiem założycielem ONZ.

Do Organizacji Narodów Zjednoczonych dołączyła jeszcze jako Rosyjska Socjalistyczna Republika Radziecka.

11. Rosja nie należy do NATO.

12. Rosja nie należy do Unii Europejskiej.

13. Waluta

Walutą Rosji jest rubel rosyjski, który dzieli się na 100 kopiejek.

Rubel rosyjski – Wikipedia, wolna encyklopedia
Banknot o nominale 2000 rubli

14. PKB

Według danych z końca 2018 roku, PKB Rosji oscyluje w okolicach 1719,9 mld dolarów, natomiast PKB per capita w okolicach 11947 dolarów.

15. Najniższa i średnia krajowa

Płaca minimalna w Rosji w 2019 roku wynosiła 12130 rubli (ok. 700zł), natomiast średnie wynagrodzenie wynosiło 47257 rubli (ok. 2700 zł).

16. Religią dominującą jest prawosławie.

Przyjrzyjmy się rozkładowi procentowemu:

– prawosławie – 41,1%

– osoby wierzące bez przynależności do religii – 25,2%

– ateizm – 13.6%

– islam – 6,5%

– pozostali chrześcijanie – 6,3%

– neopoganie – 1,2%

– buddyzm – 0,5%

– pozostałe religie – 0,7%

– niezdeklarowani – 5,5%

17. Mniejszości narodowe i etniczne

Rosja jest krajem, który charakteryzuje się dużą różnorodnością mniejszości narodowych oraz etnicznych, które stanowią około 20% jej całkowitej populacji. W spisach ludności wyszczególnionych jest aż 160 grup.

Do największych z nich należą Tatarzy (3.77%), Ukraińcy (1,4%), Baszkirzy (1,15%), Czuwasi (1,05%), Czeczeni (1,04%) oraz Ormianie (0,86%).

18. Największymi jeziorami są Morze Kaspijskie i Bajkał.

Morze Kaspijskie jest największym jeziorem na świecie, jednak Rosja dzieli je z kilkoma państwami, m.in. Kazachstanem i Azerbejdżanem. Jego powierzchnia całkowita to aż 371 800 km2.

Jezioro Bajkał jest z kolei największym jeziorem położonym w całości na terytorium Rosji. Jego powierzchnia to 31 500 km2, co daje mu 7. miejsce na świecie. Jest również najstarszym i najgłębszym jeziorem świata, jego maksymalna głębokość to aż 1642 m.

calm sea under orange and blue skies
Bajkał

19. Najwyższym szczytem jest Elbrus.

Szczyt znajduje się na wysokości 5642 m n.p.m. Najwyższy szczyt Rosji, jak i Kaukazu należy do Korony Ziemi jako najwyższy szczyt Europy.

20. Najdłuższą rzeką jest Lena.

Lena rozciąga się na długości aż 4400 km, co daje jej status najdłuższej rzeki w Rosji i 10. miejsce pod tym względem na świecie.

Mówiąc o najdłuższej rzece w Rosji, nie sposób nie wspomnieć również o Wołdze, której długość wynosi 3690 km. Wołga jest najdłuższą rzeką nie tylko europejskiej części Rosji, ale i całego kontynentu. Jest również najdłuższą rzeką świata, która uchodzi do jeziora (Morze Kaspijskie jest de facto właśnie jeziorem).

Mamy nadzieję, że 20 faktów o Rosji przybliżyło Wam nieco ten piękny i tajemniczy kraj.

Koniecznie sprawdź:

Wpadnij na naszego Instagrama i Facebooka 😉